De tante-Agaathregeling (1995.3448)


Uitvoerige bespreking van de in het Belastingplan 1996 voorgestelde faciliteit ter zake van kapitaalverstrekking door particulieren aan beginnende ondernemers, in de fiscale wandelgange de tante-Agaathregeling genaamd (FBN 1995, nr 95).

Doel van de regeling is het verwerven van werkkapitaal, en meer in het bijzonder beginkapitaal, voor een beginnende ondernemer te vergemak-kelijken. Daartoe worden twee maatregelen voorgesteld.

De eerste maatregel houdt een fiscale tegemoetkoming in voor particulieren die aan beginnende ondernemers-natuurlijke personen een achtergestelde lening verstrekken. Let wel, het gaat…

Verder lezen