De tijd is nog niet rijp voor het wetsvoorstel Luchtenveld (2006.33.2676)


De Eerste Kamer heeft op 20 juni 2006 het wetsvoorstel 29 676 verworpen. Dit voorstel was het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Luchtenveld met de titel ‘ Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap’. Op 29 november 2005 was dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer met tweederde meerderheid aanvaard. Zie voor een bespreking van de inhoud van het voorstel A. Heida, EB, 1, 2006. Niet de administratieve echtscheiding, maar het direct kunnen benaderen van de rechter zonder procureur bij niet-nakoming van…

Verder lezen