In de toekomst mogelijkheid tot overslaan (fiscale) bezwaarfase (2002.23.3120)


Waarschijnlijk zal wetsvoorstel 27 563 na de zomer van 2002 in werking treden, waardoor met instemming van alle partijen de bezwaarfase kan worden overgeslagen, zodat het geschil sneller wordt beslecht. Ook financieel kan het voor de belastingplichtige voordelen opleveren. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat het bestuursorgaan (lees: de belastingdienst) en de belanghebbende uitputtend over het geschil van gedachten hebben gewisseld tijdens de primaire fase en dat de bezwaarfase daaraan niets zou toevoegen. Belanghebbende moet een verzoek om rechtstreeks beroep doen in het bezwaarschrift (een zogenoemd bezwaarschrift…

Verder lezen