De vaardigheidstoets bij de certificering tot NMI-mediator (2004.10.2050)


Beschreven wordt de procedure van de vaardigheidstoets die in het kader van de certificering van mediators is ontwikkeld en die sinds mei 2003 door het NMI is ingevoerd.

Allereerst wordt ingegaan op initiatieven die in het buitenland hieromtrent zijn ontwikkeld en waarvan bij de ontwikkeling van de vaardigheidstoets dankbaar gebruik is gemaakt. Er zijn met name in de Verenigde Staten en Canada reeds diverse initiatieven ontplooid om tot een vaststelling en consensus te komen van de taken van een mediator en de basis-competenties van een mediator die hiervoor nodig zijn. …

Verder lezen