De VBI, ook voor de DGA? (2009.16.3001)


Sinds de Wet vrijgestelde beleggingsinstellingen op 1 augustus 2007 is aangenomen, zijn de vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI) vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Hoewel de VBI is bedoeld voor de beleggingsfondsen, kan deze ook worden gebruikt voor de dga.
Een aantal goedkeurde beschikkingen is inmiddels door de belastingdienst afgegeven voor de situatie als dga. De auteurs bespreken in dit artikel de beleggingseisen die zijn gesteld aan de VBI. De VBI is alleen beschikbaar voor instellingen, welke zich uitsluitend bezighouden met beleggingen en een VBI mag zich niet…

Verder lezen