De veranderende rol van de beurs in de samenleving (2000.01.2005)


De auteur is verbonden aan de vakgroep Financiering, Belegging & Accounting van de Rijksuniversiteit Groningen en geeft vanuit die achtergrond een overzicht van de veranderende maatschappelijke betekenis van de effectenbeurs. Zo gaat hij in op de toename van het belang van de institutionele beleggers en de toegenomen emissieactiviteit van het bedrijfsleven.

L.J.R. Scholtens

Ondernemingsrecht 1999, blz. 445

Verder lezen