De Vereniging van Eigenaars blijft boeien (1997.20.2222)


De Vereniging van Eigenaars, art. 5:124 BW, wijkt op veel punten af van de andere rechtspersonen. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt het ontstaan van de Vereniging besproken en wordt aangegeven wat al dan niet in de statuten kan worden opgenomen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij hetgeen in de splitsingsakte moet worden opgenomen en wat geregeld kan worden in het huishoudelijk reglement. Iedere bestuurder van de Vereniging van Eigenaars vertegenwoordigt de Vereniging. De statuten kunnen de bestuurstaak (in beginsel het beheer van de middelen en…

Verder lezen