De verklaring van erfrecht: zijn conclusies feiten? (2002.38.2214)


Art. 4:188 NBW vermeldt de inhoud van de verklaring van erfrecht (vve). De Bijzondere Commissie voor de herziening van het BW uit de Eerste Kamer stelt de vraag of bij de invoering van het nieuwe recht de afschaffing van de notariële verklaringen in art. 47 WNA wel verstandig is. Volgens art. 37 lid 1 WNA kunnen notariële akten (waartoe ook de verklaring van erfrecht zou behoren) bestaan uit partijakten en proces-verbaalakten. Een vve bevat geen partijverklaringen en kan daarom geen partijakte zijn…

Verder lezen