Naar de inhoud

De vermogensinkomensbijtelling van de AWBZ (2013.41.3001)

Hoens bespreekt uitgebreid de per 1 januari 2013 ingevoerde vermogensinkomensbijtelling voor het bepalen van de eigen bijdrage op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Deze bijtelling houdt in dat 8% van het vermogen in box 3 zal worden meegeteld bij het bijdrageplichtige inkomen. De 8%-bijtelling geldt naast het fictief rendement van 4% op het vermogen. Dit betekent dat per saldo de eigen bijdrage wordt berekend naar 12% van de grondslag in box 3. Het gevolg…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsVakbladen
Publicatiedatum10-10-2013
Nummer2013/0820