De vermogensrechtelijke relaties van internationale paren (2011.36.2005)


De Europese commissie heeft er lang en grondig over nagedacht. In 2006 verscheen het Groenboek voor collisieregels op het gebied van huwelijksvermogensstelsels, met inbegrip van de kwesties van de rechterlijke bevoegdheid en van de wederzijdse erkenning. Pas vijf jaar later – op 16 maart 2011 – werden twee voorstellen gepubliceerd voor verordeningen betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. Waarom binnen de Unie nu eenvormige IPR-regels moeten komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht