De verwerking van fusies in de jaarrekening van not-for-profitorganisaties (2001.45.2333)


De laatste jaren zijn fusies en schaalvergroting bij de not-for-profitorganisaties aan de orde van de dag. In sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en welzijn worden fusies veelal afgedwongen door de subsidiërende overheid. De auteur beperkt zich in dit artikel op de bedrijfsfusie, de juridische fusie en de aandelenfusie omdat deze vormen van samenwerking van not-for-profitorganisaties vergaande eisen stellen aan de verwerking in de jaarrekening. In de praktijk bestaat daarover veel onduidelijkheid.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende vragen:

- Welke methoden…
Verder lezen