De ‘voorwaardelijke’ verklaring van erfrecht (2011.18.2001)


De auteur behandelt de vraag of het mogelijk is om een verklaring van erfrecht af te geven als de (opschortende/ontbindende) voorwaarde voor de erfstelling nog niet is vervuld. Zij bespreekt onder meer de uitspraak van Hof Amsterdam van 19 april 2001, waar het gaat om een verklaring van erfrecht die door een notaris was afgegeven op basis van een testament met een voorwaardelijke erfstelling. Uit de verklaring van erfrecht in deze zaak blijkt niet dat aan de voorwaarde die erflater aan de benoeming van zijn vriendin tot enig…
Verder lezen
Terug naar overzicht