De waardering van de eigen woning (2005.40.3129)


Vanaf 1985 tot 2002 gaf art. 21 lid 4 (oud) van de Successiewet voor het overgrote deel van de gevallen een forfaitaire waarderingsregel voor de eigen woning van 60% van de waarde van de woning in vrij opleverbare staat. Sinds 1 januari 2002 geldt dat uitgegaan moet worden van de waarde in het economisch verkeer. Door de wetgever is ongetwijfeld bedoeld dat dit de waarde in vrij opleverbare staat zou zijn. Maar zoals onder meer uit uitspraken van de Gerechtshoven Den Bosch, Amsterdam en Den Haag blijkt…

Verder lezen