De Wabo vanuit gemeentelijk perspectief (2007.03.2808)


Bespreking van enkele juridische en praktische aspecten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (zie ook ND 06.29.2654).

Reikwijdte Wabo

De Wabo verbiedt in art. 2.1 lid 1 en art. 2.2 lid1 het uitvoeren van met naam genoemde activiteiten zonder omgevingsvergunning. Het gaat om activiteiten die nu worden gereguleerd door gemeentelijke verordeningen, zoals de APV, de bouwverordening en de monumentenverordening.

Art. 2.2 lid 2 schept voor de gemeenteraad de bevoegdheid om bij verordening nog meer…

Verder lezen