De werkloosheidwet

Werknemers die een (deel van hun) werk verliezen, kunnen aanspraak maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Dat geldt ook voor ambtenaren, omdat overheidswerkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW. Wat zijn de voorwaarden voor een recht op WW-uitkering? De fictieve opzegtermijn speelt een belangrijke rol in de WW en verwijtbare werkloosheid leidt tot een sanctie op de WW-uitkering. Met de komst van de Wwz is het systeem van urenverrekening bij werkhervatting vervangen door een systeem van inkomensverrekening en is het begrip ‘passende arbeid’ opnieuw gewijzigd. De WW kent een bijzondere regeling voor werknemers die een eigen bedrijf starten.

Uitgelicht

Verminderde verwijtbaarheid WW
Naar het oordeel van de Raad waren aan de voortzetting van de dienstbetrekking geen zodanige bezwaren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van betrokkene kon worden gevergd. Betrokkene is derhalve verwijtbaar werkloos geworden. Er waren echter wel omstandigheden binnen en buiten de gemeente…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Opzegging door werkgever

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ontslag op staande voet

Opzegging bij faillissement

Loon

Opzegging bij faillissement

Verder lezen
Terug naar overzicht