De werknemers-produktiecoöperatie; kaf en koren (1995.2548)


De discussie rond de werknemers-produktiecoöperatie (ND nr 95.2370), die mogelijk als alternatief zou kunnen dienen voor personenvennoot-schappen en bv’s, cirkelt rond de vraag naar de oirbaarheid daarvan.

De standpunten van verschillende auteurs worden op een rij gezet met vermelding van de vindplaatsen. Mohr stelt dat in de discussie twee vragen dooreen lopen. De primaire vraag is: heeft deze rechtsvorm als zodanig recht en reden van bestaan, zo ja dan rijst vervolgens de vraag waarom er gerede aanleiding is om…

Verder lezen