De Wet IB 2001 en huwelijksvoorwaarden (2001.05.3039)


In de bepaling over de draagplicht in de kosten van de huishouding wordt in huwelijksvoorwaarden veelal aangesloten bij het begrip inkomen als bedoeld in de Wet IB 1964. De vraag rijst wat de betekenis daarvan is nu deze wet is afgeschaft. Als in huwelijksvoorwaarden wordt verwezen naar de Wet IB 1964 acht de auteur het het meest redelijk ook na 1 januari 2001 uit te gaan van het inkomen in de zin van de Wet IB 1964. Omdat men belastingschulden gewoonlijk niet als kosten van de huishouding beschouwt, moet het inkomen…

Verder lezen