De Wet Ondernemerspakket 2001 (2000.38.3327)


Steinbusch geeft een nadere beschouwing van de voorstellen en maatregelen uit de Wet Ondernemerspakket 2001. Aan bod komen de omvorming van de vervangingsreserve in de herinvesteringreserve, bedrijfsverplaatsing door overheidsingrijpen, bedrijfsoverdracht aan mede-ondernemers, geruisloze terugkeer uit de BV. Voorts wordt ingegaan op de bestrijding van ongewenste handel in verliezen en vervangingsreserves, reparatie van de landbouwvrijstelling, de afschaffing van de commerciële herwaardering bij omzetting van een IB-onderneming in een BV en de betalingsregeling inzake de gerealiseerde stakingswinst op een ondernemerswoning.

M.J.P…

Verder lezen