De wettelijke regelingen betreffende pensioen blijven in beweging


Verwijzing

(FBN 1994, 16; JBN 1994, 94)

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is gebleken dat een Kamermeerderheid meent dat de beperking van de afkoopmogelijkheid van pensioen bij emigratie, zoals opgenomen in het wetsvoorstel voor deelnemers in een pensioenfonds, ook moet gelden voor houders van B- en C-polissen en directeuren/grootaandeelhouders.

Het kabinet smeedt het ijzer nu het heet is en besluit tot wijziging van de Regelen verzekeringsovereenkomsten, ingegaan op 5…

Verder lezen