De wettelijke vormgeving van het fideï-commis de residuo (2002.48.2277)


Verstappen reageert op de bijdrage van Vegter in WPNR 2002/6486 (ND 2002.21.2138). Hij is het niet eens met de opvatting van Vegter dat de verwijzing in art. 4:138 lid 2 BW naar de vruchtgebruikbepalingen van regelend recht zou zijn. Met name niet daar waar het de bepalingen van titel 3.8 BW betreft die van dwingend recht zijn. Als voorbeeld van een dergelijke bepaling noemt Verstappen de plicht ex art. 3:205 BW om een boedelbeschrijving op te maken…

Verder lezen