De wilsrechten van de artikelen 19-22 Boek 4 NBW (2002.05.2030)


In het kader van ‘De rode draad van het nieuwe erfrecht’ bespreekt de auteur in hoofdlijnen de wilsrechten van de artikelen 4:19 tot en met 22 NBW. Een wilsrecht in de zin van bedoelde wetsartikelen kan worden gedefinieerd als de bevoegdheid van een kind door een eenzijdige wilsuiting een recht op overdracht van goederen te laten ontstaan jegens de (stief)ouder of erfgenamen van de stiefouder ter gehele of gedeeltelijke betaling van de schuld aan dat kind.

Daarnaast biedt een wilsrecht de mogelijkheid zekerheid te verkrijgen aangaande…

Verder lezen