Deelgenoot kon rechtsvordering instellen ten behoeve van de gemeenschap


A en B hebben een gezamenlijke geldvordering op X. Omdat X weigert deze schuld te voldoen, start A een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank. A vordert primair dat X de schuld volledig aan A betaalt. Subsidiair vordert A dat X het bedrag aan de gemeenschap betaalt. X stelt een geldvordering op B te hebben en dat hij bevoegd is deze te verrekenen met de in deze procedure ingestelde vordering. In reconventie vordert X dat de gemeenschap tussen A en B wordt verdeeld opdat A slechts voor zijn aandeel een…

Verder lezen