Deelgeschil; verzoek volstrekt ten onrechte


Verzoeker is in 1999, zittend op een scooter, aangereden. Reaal heeft bijna €  150.000,00 aan voorschotten betaald. Partijen zijn verdeeld over de vraag of verzoeker recht heeft op een hoger bedrag en vraagt in deelgeschil een nader voorschot van €  5.000,00.

Rechtbank oordeelt dat zaak zich niet leent voor behandeling in deelgeschil, omdat met name gelet op de aangekondigde bodemprocedure niet valt in te zien dat beslechting van het verzoek tot toekenning van een nader voorschot op enigerlei wijze zal kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht