Deelnemingsvrijstelling aangescherpt? (2006.08.3203)


De auteurs bespreken het Hoge Raadarrest van 14 oktober 2005 waarbij – naar mening van de auteurs – onverwacht een nieuwe wending is gegeven aan de zogenaamde earn-out jurisprudentie. In 1995 verkoopt B haar belang in G BV aan E voor 5 miljoen gulden. Overeengekomen wordt dat E een deel van de meeropbrengst aan B zal afdragen op basis van een van te voren afgesproken staffel bij vervreemding van G binnen 4 jaar. In 1999 wordt G BV verkocht voor 350 miljoen gulden. E dient vervolgens 70 miljoen gulden…

Verder lezen