Deelnemingsvrijstelling bij onroerendezaaklichaam? (2001.10.3073)


Op grond van de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb) blijven voordelen uit hoofde van een deelneming buiten beschouwing bij het bepalen van de winst van een vennootschap. Echter, wanneer aandelen als voorraad worden gehouden, bestaat er geen recht op de deelnemingsvrijstelling (art. 13 lid 2 Wet Vpb). Uit drie arresten van de Hoge Raad van 23 februari 2000 (BNB 2000/215, 216 en 217) blijkt dat aandelen als voorraad worden gehouden, wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

- …

Verder lezen