Deels vrijgestelde rijksambtenaar voldoet niet aan het urencriterium


Samenvatting

Belanghebbende werkt fulltime als rijksambtenaar. In 2010 en 2011 mag belanghebbende zich tijdens 25% van zijn arbeidstijd ontwikkelen als zelfstandige. Zijn activiteiten bestaan onder meer uit de opbouw en ontwikkeling van een database voor bescherming van flora en fauna. Het resultaat bedraagt in deze jaren € 6.177 en € 7.871. Voor het jaar 2011 is in geschil of deze activiteiten kunnen worden gekwalificeerd als winst uit onderneming (volgens de inspecteur niet) en of belanghebbende recht heeft op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling (volgens de belanghebbende wel). De inspecteur heeft zijn hoger beroep ingetrokken onder de voorwaarde dat het komt vast te staan dat belanghebbende niet aan het urencriterium voldoet. Hof Arnhem-Leeuwarden (20 september 2016, nr. 15/01485, NTFR 2016/2484) overweegt op het incidentele hoger beroep van belanghebbende dat van belanghebbende een gedegen onderbouwing mag worden verwacht ter zake van het urencriterium omdat hij in 2011 voor twee uur per dag was vrijgesteld en in dat jaar circa anderhalf keer de gebruikelijke arbeidsduur van 36 uur per week moet hebben gemaakt om aan het urencriterium te voldoen. Belanghebbende heeft overzichten overgelegd uitgewerkt in hele uren. Het hof oordeelde dat onderbouwende stukken betreffende de omvang van de werkzaamheden ontbreken en dat niet aannemelijk is dat aan de werkzaamheden steeds hele uren zijn besteed. Belanghebbende is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat het aantal bestede uren ten minste 1.225 heeft bedragen, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81.1 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht