Definitie ethyllauroylarginaat gewijzigd


Verordening (EU) nr. 231/2012 bevat de specificaties van de levensmiddelenadditieven die zijn opgenomen in de bijlagen II en III van Verordening (EG) nr. 1333/2008. Die specificaties kunnen volgens de procedure in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 worden bijgewerkt op initiatief van de Commissie of na een aanvraag.

Op 17 november 2014 is een aanvraag ingediend tot wijziging van de specificaties van het levensmiddelenadditief ethyllauroylarginaat (E 243). De aanvrager heeft aangetoond dat de huidige definitie…

Verder lezen
Terug naar overzicht