Deltaprogramma 2015


Elk jaar wordt de Tweede Kamer met Prinsjesdag door het kabinet geïnformeerd over de voortgang binnen het deltaprogramma, dat als doel heeft om Nederland nu en in de toekomst tegen hoog water te beschermen en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Bij brief van 17 september 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer derhalve geïnformeerd over het Deltaprogramma 2015. Als bijstuk bij de begroting is het Deltaprogramma 2015 (DP2015) aan de Tweede Kamer voorgelegd (Kamerstuk 34 000 J, nr. 4). Hierin treft…

Verder lezen
Terug naar overzicht