Democratie en eerlijk proces explicieter in Grondwet


'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.' Deze algemene bepaling komt, als het aan het kabinet ligt, vóór artikel 1 in de Grondwet te staan. De algemene bepaling geeft de contouren aan voor het lezen en begrijpen van de Grondwet.

Eerlijk proces
Ook het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. In de huidige Grondwet staat dit uitgangspunt niet in algemene zin en expliciet opgenomen, al is het wel uitgangspunt voor wetgeving en praktijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht