Deposito met geleend geld voorkomt toepassing artikel 4 WBR


Verwijzing

(FBN 1994, 108)

De inspecteur legt aan de verkrijger van de aandelen in een holding-BV een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op, omdat volgens hem sprake is van een onroerend-goedlichaam in de zin van artikel 4 WBR.

De activa van de holding bestaan uit een deelneming (56), een deposito (65) en overige activa (1,6).

In het kader van artikel 4 WBR gaat het er dus om of de deelneming als een onroerende zaak kan worden bestempeld.

De activa van…

Verder lezen