Depotregeling in aannemingsovereenkomst was ten nadele van consument


M en V hebben voor de bouw van een woning een overeenkomst met aannemer A gesloten. Twee weken vóór de oplevering hebben M en V 5% van de aanneemsom in depot gestort bij een notaris. In kort geding vordert A dat M en V aan de notaris opdracht geven om het in depot gestorte bedrag aan hem over te maken. A beroept zich hierbij op de bepalingen in de aannemingsovereenkomst, maar volgens M en V zijn deze bepalingen in strijd met artikel 7:768 BW, dat van dwingend…

Verder lezen
Terug naar overzicht