Derdenbeslag onder de bank en kredietruimte (2001.49.2361)


Reactie naar aanleiding van het artikel van Vriesendorp in WPNR 2001/6455, ND 01.37.2279, waarin deze betoogt dat een onder een bank gelegd derdenbeslag mede de tussen de bank en de cliënt overeengekomen openstaande maar nog niet opgenomen kredietruimte omvat. De auteurs geven aan waarom deze stellingname op een aantal belangrijke punten geen steun vindt in het Nederlandse executie- en beslagrecht. Vriesendorp concludeert dat overeengekomen maar nog niet opgenomen kredietruimte tot het vermogen van de schuldenaar behoort. De auteurs geven aan waarom zij deze…

Verder lezen