Derdenverzet. Bestuurder van BV geen “wettelijk” vertegenwoordiger


In dit hoger beroep is onder meer de vraag aan de orde of het recht van derdenverzet aan geïntimeerden toekomt omdat zij, als (indirect) bestuurders van Luta, beschouwd dienen te worden als personen die Luta in die procedure “wettiglijk [hebben] vertegenwoordigd”, zoals bedoeld in art. 376 Rv.

Verhouding tussen partijen
X was via Postma Beheer bestuurder van BHO. Ook BPD behoorde tot de Postmagroep, maar deze vennootschap ‘hangt’ nu onder de keten Jaya-CVG-Luta. BPD verwerkte halffabrikaten…

Verder lezen
Terug naar overzicht