Deskundigen ingeschakeld om schade door riskante beleggingen te begroten


Eisers willen de verkoopopbrengst van hun onderneming beleggen om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Zij sluiten eind 2004 een overeenkomst van vermogensbeheer met IA. De portefeuille, waaraan van meet af aan onttrekkingen hebben plaatsgevonden, neemt eind 2007 en in de loop van 2008 sterk in waarde af. Eisers beëindigen in oktober 2008 de relatie met IA en spreken IA tot schadevergoeding aan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft IA te riskante posities ingenomen die niet passen bij de doelstelling van eisers. IA is toerekenbaar tekortgeschoten en…

Verder lezen
Terug naar overzicht