DGA en pensioen (2007.42.2006)


In de uitspraak van de Hoge Raad van 9 februari 2007, NJ 2007, 306 staat centraal de problematiek van het al dan niet verplicht afstorten bij een verzekeraar van de pensioenrechten die de echtgenoot van een DGA jegens een bv verkrijgt ten gevolge van een echtscheiding.
Volgens Siegman, 'Ontwikkelingen ten aanzien van pensioen en scheiding bij de DGA' (ND 07.31.2945) zette de Hoge Raad in genoemd arrest een stap verder dan in zijn arrest van 12 maart 2004 (NJ 2004, 636). Dat…

Verder lezen