Dienen rentebetalingen meegenomen te worden in een periodiek verrekenbeding? (2014.08.2002)


Echtgenoten waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden inhoudende uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en een periodiek verrekenbeding. Voor het huwelijk heeft de man een landbouwbedrijf en melkquotum van zijn ouders overgenomen. Deze verwerving financierde hij met geleend geld. Tijdens het huwelijk is het bedrijf uitgebreid door grond en een extra melkquotum aan te kopen. Ook deze aankoop is met geleend geld gefinancierd. Tijdens het huwelijk heeft de man rente betaald over genoemde leningen en daarop afgelost.
Na de echtscheiding vordert de vrouw verrekening van de vermogensvermeerdering van genoemde onderneming…

Verder lezen
Terug naar overzicht