Digitalisering Ruimtelijke Ordening


Wro

Sinds 1 januari 2010 geldt er een verplichte digitalisering voor nieuwe ruimtelijk plannen. Alle gemeenten, provincies en departementen zijn verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen via internet beschikbaar te stellen. Deze verplichte digitalisering volgt op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008.

Volgens de Ministeriële regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening dienen alle nieuwe Wro-plannen door het bevoegd gezag beschikbaar te worden gesteld via de website van het bevoegd gezag en via RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl). RO-Online is hiermee dé landelijke vindplaats voor alle nieuwe Wro-plannen. Inmiddels zijn staan al meer dan 1000 plannen online.

www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht