Dijksma (EZ): gewijzigde tarieven handhavingskosten in lijn met afspraken


Staatssecretaris Dijksma (EZ) reageert schriftelijk op Kamervragen over de door de NVWA doorberekende handhavingskosten en de recente verhoging daarvan ten opzichte van het kabinetsstandpunt hierover.
De staatssecretaris benadrukt dat de gewijzigde tarieven in lijn zijn met het pas herziene kader Maat houden. Uitgangspunt bij dit kader is de regel dat de kosten voor het toezicht in beginsel (alleen) worden doorberekend indien één of enkele partijen er een specifiek toerekenbaar profijt van hebben. De overheid betaalt in principe het preventieve en repressieve toezicht (handhaving) bij de overige bedrijven, tenzij anders is bepaald in EU-regelgeving.

Kamerstukken II 2013/14, 33835 nr. 7
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake de handhavingskosten die doorberekend worden door de NVWA 


 

Verder lezen
Terug naar overzicht