Direct vastgoed en de CCCTB


De Common Consolidated Corporate Tax Base, kortweg CCCTB, is een Europees initiatief om de vennootschapsbelasting in Europa te harmoniseren. In dit artikel wordt onderzocht hoe in de CCCTB met direct vastgoed wordt omgegaan. Daarbij worden de overeenkomsten en verschillen met de huidige Nederlandse situatie gesignaleerd. De drie bekende fasen van de levenscyclus van vastgoed – acquisitie, exploitatie en verkoop – passeren daarbij de revue.

1 Inleiding

In deze bijdrage gaan wij in op de CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) met een specifieke focus op direct vastgoed. De CCCTB betreft – kort gezegd – een initiatief van de Europese Commissie om binnen Europa tot harmonisatie op het gebied van de vennootschapsbelasting te komen. De gedachte is een apart, optioneel stelsel te ontwerpen met eigen bepalingen om de te belasten winst vast te stellen naast de nationale vennootschapsbelastingstelsels. Kiest een belastingplichtige voor toepassing van de CCCTB dan heeft hij enkel te maken met de CCCTB-regels en niet langer met (materiële) regels van verschillende lidstaten. Aanvankelijk was het de verwachting dat in het najaar van 2008 een conceptrichtlijn zou worden gepubliceerd door de Europese Commissie. Echter, de publicatie is uitgesteld tot – naar verwachting – 2010 onder meer als gevolg van een nieuwe Commissie per november van dit jaar.

De CCCTB vertoont grote overeenkomsten met het Nederlands vennootschapsbelastingstelsel. Zo kent de CCCTB een totaalwinstbegrip en een jaarwinstbegrip op basis van zogenoemde taxprinciples die in grote lijnen neerkomen op goedkoopmansgebruik. Voorts kent de CCCTB het at arm’s lenght-beginsel voor verrekenprijzen binnen groepen, alsmede de vier bekende leerstukken van onze vennootschapsbelasting: een deelnemingsvrijstelling, een fiscale eenheid, een regeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht