Dividend op buitenlandse aandelen verkregen via werknemersspaarplan (1998.10.3679)


A woont in Nederland en is in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde BV. De aandelen in deze BV worden middellijk gehouden door een in België gevestigde NV. In het kader van een werknemersspaarplan verwerft A aandelen in de NV. In geschil is of de dividendvrijstelling geldt voor het door A op deze aandelen genoten dividend.

Naar de letter van de wet geldt de dividendvrijstelling slechts voor dividenden waarop Nederlandse dividendbelasting is ingehouden (art. 42c lid 1 Wet IB). Volgens de wettelijke regeling geldt de vrijstelling derhalve slechts…

Verder lezen