Dividend voor de omzetbelasting aangemerkt als beheersvergoeding (1997.37.3412)


H BV houdt zich actief bezig met haar dochtermaatschappijen. Hieruit volgt dat H BV kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting. H BV heeft BTW die aan haar in rekening is gebracht, afgetrokken. H BV ontvangt geen managementvergoeding, zij ontvangt wel dividend.

Volgens het Hof moet het dividend worden aangemerkt als beheersvergoeding (omzet). Niet kan worden gezegd dat het dividend voortspruit uit de loutere eigendom van de aandelen. Beheersactiviteiten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. H BV heeft derhalve geen recht op aftrek van omzetbelasting.

De onderhavige…

Verder lezen