DNB handelt in strijd met Wbft en rekent ten onrechte geen toezichtkosten buitenlandse betaalinstellingen


Een aantal betaalinstellingen stellen dat de door DNB in rekening gebrachte toezichtkosten te hoog zijn en de besluiten zijn daarom onrechtmatig. De rechtbank oordeelt dat uit de toelichting van DNB blijkt dat de toezichtkosten voor de betaalinstellingen niet onevenredig hoog zijn. Daarnaast is er geen wettelijke grondslag om toezichtkosten in rekening te brengen bij betaaldienstverleners waarvoor geen vergunningsplicht in de zin van de Wft geldt. Wel oordeelt de rechtbank dat buitenlandse betaalinstellingen met een EU-paspoort wél onder de toezichtcategorie vallen en dus toezichtkosten moeten betalen.

Achtergrond
Per 1 januari

Verder lezen
Terug naar overzicht