Domeinen en de inbreng van pacht in een BV of een personenvennootschap


Op 4 september 2008 heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden tussen leden van de Tweede Kamer en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tijdens dat overleg heeft de minister van LNV onder meer toegezegd contact op te nemen met de staatssecretaris van Financien omdat de dienst Domeinen Onroerende Zaken als verpachter categorisch weigert mee te werken aan inbreng van pacht in een BV van de pachter.

Thans heeft de minister van LNV het volgende medegedeeld aan de Tweede Kamer:

“ Zoals vermeld in de brief van de staatssecretaris…

Verder lezen