Donaties voor het boeken van reizen belast naar nultarief


Samenvatting

Belanghebbende organiseert reizen naar het Verre Oosten. Hierop is het nultarief van toepassing. Voorts initieert zij hulpverleningsprojecten in Indonesië. Een reis boeken is alleen mogelijk voor donateurs. De donatie bedraagt € 12. De donaties worden niet terugbetaald indien de reis niet doorgaat, maar wel verrekend met een latere reis. In 2005 heeft 3 á 4% van de reizigers niet gedoneerd. Op dit punt voert belanghebbende geen incassobeleid. Hof Leeuwarden (heeft geoordeeld dat, omdat sprake is van een dienst, de donaties in de omzetbelasting moeten worden betrokken. Volgens de Hoge Raad – in navolging van A-G De Wit (NTFR 2007/218) – is echter het tarief van nihil van toepassing, omdat hier sprake is van één dienst, te weten het verzorgen van een reis. De € 12 maakt deel uit van de maatstaf van heffing voor die prestatie. De aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag wordt door de Hoge Raad vernietigd.

(Cassatieberoep gegrond.)

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende biedt tegen vergoeding (rond)reizen aan naar Indonesië, Thailand en Maleisië. Ter zake van deze reizen is het tarief van nihil van toepassing. Tevens zet zij hulpverleningsprojecten in Indonesië op en ondersteunt zij deze.

3.1.2. Belangstellenden kunnen gratis een folder ontvangen, getiteld ‘Tijd voor Azië'. Bij deze folder is een acceptgiro gevoegd, met daaraan bevestigd een briefje met de volgende tekst:

‘Een reis boeken bij belanghebbende is alleen mogelijk voor donateurs. Wij vragen een donatie van € 12 per persoon…

Verder lezen
Terug naar overzicht