Door eigen toedoen is erfgenaam meer successierecht verschuldigd


Vader overlijdt in 1961 waarbij hij zijn echtgenote (M) en dochter (D) achterlaat. Omdat er geen sprake is van een testament en huwelijkse voorwaarden, is M voor 3/4-gedeelte en D voor 1/4-gedeelte tot de onverdeelde boedel gerechtigd. M en D spreken af dat alle goederen aan M worden toegedeeld met uitzondering van het bedrijfspand dat wordt verhuurd aan derden. In ruil hiervoor ontvangt D wegens onderbedeling een vordering op M van ƒ 12.500.

M overlijdt in…

Verder lezen