Door overtreding beheersverbod wordt commandiet IB-ondernemer (2009.11.3004)


X is commanditair vennoot in een CV. Daarnaast is hij dga van X BV. Deze BV is beherend vennoot van de CV. X stelt dat hij ondernemer is in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001. Hij heeft namelijk het beheersverbod van art. 20 WvK overtreden en uit dien hoofde is hij aansprakelijk voor verbintenissen van de CV. Het Hof en de Hoge Raad stellen X in het gelijk. Het gevolg hiervan is dat X onder meer in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek.

Verder lezen