Door samenhangende kwijtscheldingen met uitsluitingsclausule was woning privé


In verband met hun echtscheiding twisten M en V onder meer over de vraag of het aandeel van V in de woning die haar ouders in 1993 aan V en haar broers hebben overgedragen in de huwelijksgemeenschap is gevallen. Volgens V behoort het aandeel in de woning tot haar privévermogen omdat de koopprijs destijds is omgezet in een geldlening waarop de ouders vervolgens van jaar tot jaar bedragen hebben kwijtgescholden onder een uitsluitingsclausule.

De Rechtbank overweegt onder meer dat de koop- en leveringsakte in direct verband staat met de in 1993 tussen…

Verder lezen