Door verkoper verstrekte (oninbare) lening maakt deel uit van de tegenprestatie


V bezit alle aandelen in A BV. Hij verkoopt deze aandelen aan B BV. De koopprijs bedraagt ƒ 600.000. Op dezelfde dag verstrekt V aan de enige aandeelhouder van B BV een achtergestelde lening van ƒ 100.000. Deze lening wordt niet binnen de overeengekomen termijn afgelost.

In geschil is of bij het vaststellen van de winst uit aanmerkelijk belang rekening moet worden gehouden met de verstrekte lening en, zo dit het geval is, in hoeverre de afwaardering van de vordering wegens oninbaarheid de hoogte…

Verder lezen