Doorbreking geheimhoudingsplicht notaris


Een inspecteur kan stukken opvragen die voor de belastingheffing van derden van belang kunnen zijn (artikel 53 AWR). In hoeverre een notaris zich in zo'n geval kan verschonen, hangt in de eerste plaats af van de vraag of de stukken aan hem zijn toevertrouwd in die zin dat zij voor derden verborgen behoren te blijven. Voorts is relevant of de inspecteur een redelijk belang heeft bij de verstrekking van die stukken (HR 25 september 1992, JBN 1992, nr 143 en HR 11 maart 1994, JBN…

Verder lezen