Doorlichting JJI Lelystad van de gezamenlijke Inspecties


De Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in november 2014 de justitiële jeugdinrichting (JJI) Lelystad doorgelicht. JJI Lelystad is een particuliere justitiële jeugdinrichting en maakt deel uit van Intermetzo. De doorlichting richt zich zowel op de inrichting als op de Stedenschool (onderdeel van de Eduvier Onderwijsgroep), die aan de inrichting verbonden is. De inspectie is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader voor justitiële jeugdinrichtingen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht